Ефективна комуникация

Когато общуваме с другите, често се концентрираме върху това, което трябва да кажем. Ефективната комуникация е по-малкo говорене и повече слушане. Слушането, за което говорим означава не само разбиране на думите или информацията, която се съобщава, но и разбиране на емоциите, които говорителят се опитва да предаде.

Ефективната комуникация е ключово междуличностно умение и научаването как да я подобрим има много предимства. Общуването е двустранен процес, така че подобряването на уменията ни включва както изпращането, така и получаването на съобщения.

Слушане

Никой не обича да комуникира с някой, който се интересува само от изразяване на собствената си гледна точка и не отделя време да слуша другия човек. Ако не сте добър слушател, ще бъде трудно да разберете какво искате да постигнете.

Отделете време да практикувате активно слушане. Активното слушане включва внимателно изслушване на другия човек, задаване на изясняващи въпроси и преформулиране на онова, което човекът казва, за да гарантира разбирането („И така, това което казвате е …“).

Чрез активното слушане можете по-добре да разберете какво се опитва да каже другият човек и да отговорите по подходящ начин.

 • Видове умения за слушане

Невербална комуникация

Езикът на тялото ви, контактът с очите, жестовете на ръцете и тонът на посланието, което се опитвате да предадете, спокойната, отворена позиция (ръцете са отворени, краката са отпуснати) и приятелския тон ще ви направят да изглеждате достъпни и ще насърчите другите да говорят открито с вас.

Контактът с очите също е важен: искате да погледнете човек в очите за да покажете, че сте съсредоточени върху това което той казва (но не забравяйте да не се взирате, това може да предизвика неудобство в събеседника ви ).

Също така обръщайте внимание на невербалните сигнали на други хора, докато говорите.

 • Невербални комуникационни умения
 • Как да използвате невербалната комуникация по време на интервю за работа

Яснота и съгласие

Добрата комуникация означава да кажеш достатъчно – не твърде много и не твърде малко. Опитайте се да предадете посланието си възможно най-кратко и ясно. Кажете директно това, което искате, независимо дали говорите с някого лично, по телефона или по имейл. Помислете какво искате да кажете, преди да го кажете; това ще ви помогне да избегнете прекалено много говорене и/или объркване.

 • Вербални комуникационни умения

Отвореност

Чрез приятелски тон, личен въпрос или просто усмивка ще насърчите колегите си да се ангажират с открита и непосредствена комуникация с вас.

Важно е да сте приятни и учтиви в общуването си. Това е важно както в устната, така и в писмената комуникация.

 • Междуличностни умения
 • Умения за живот
 • Лични умения
 • Социални умения

Увереност

Важно е да имате увереност в общуването си с другите. Разбира се, внимавайте да не звучите арогантно или агресивно.

Уверете се, че винаги слушате и съпреживявате с другия човек.

 • Как да покажете в най-добра светлина себе си на интервю.

Емпатия

Дори когато не сте съгласни с работодател, колега или служител, приятел, важно е да разбирате и да уважавате тяхната гледна точка. Използването на фрази, като „Разбирам какво имате/имаш предвид“, показват, че слушате другия човек и уважавате неговото мнение.

Отворена нагласа на Ума

Един добър комуникатор трябва да влезе в разговор с гъвкав, отворен ум. Бъдете отворени, за да чуете и разберете гледната точка на другия, а не просто да сте заети с изпращате на собственото си послание. Това ще ви позволи да влезете в диалог дори и с хора, с които не сте съгласни. Ще можете да имате по-искрени и продуктивни разговори.

Уважение към другия

Хората ще бъдат по-отворени да общуват с вас, ако показвате уважение към тях и техните идеи. Обикновените действия като се обръщате по име, осъществявате контакт с очите и активно слушате, ще накарат човека да се чувства ценен.

Обратна връзка

Умението на дадете и приемете обратна връзка е много важно качество в общуването.

 • Мотивационни умения
 • Тийм-билдинг Умения
 • Умения за работа в група

Намиране на верния тон