Създаване на стабилни приятелства

Направете приятели и изградете Социален кръг

Внимателно се фокусирайте върху изграждането на връзка с хората

Връзката се основава на споделянето на емоционално преживяване с друг човек. Това означава, че когато разговаряте с някого, споделяте истории от личния си живот, интересувате се от това което са преживели. Опитвате се да разберете по какво си приличате, кои са вашите общи интереси, да откриете кой, какво търси и какво му доставя удоволствие в живота. Намирайки това по което си приличате ви позволява да правите общи планове и да търсите начини да си помогнете един на друг в постигането на бъдещите си планове

Не забравяйте, че всички ние си приличаме по това, което искаме от живота, но в същото време сме много различни в начините по които го постигаме

Всеки човек е уникален сам по себе си. Срещайки се, ние се опитваме да разберем каква личност се крие зад физическото тяло. Подхождаме с любопитство и уважение, защото всеки един от нас е натрупал личен опит, който сам по себе си е единствен. Ние търсим какво можем да научим от този човек с идеята да помогнем сами на себе си в търсене на личното си щастие.

Не забравяйте, че общувайки, вие също предлагате на отсрещната страна нещо специално

Точно както ние слушаме и се опитваме да се учим от другите, така и другите ни възприемат като ресурс за придобиване на ново знание. Това разбира се, се получава в случаите когато и двете страни са отворени и общуването не е натоварено с отрицателни емоции. Когато сме на ти със себе си и се чувстваме добре в собствената си кожа, сме в състояние да се изразим по най-добрия начин и да дадем на другите част от нашата собствена индивидуалност.

Опитвайте се да бъдете себе си

Тревата винаги изглежда по-зелена в чуждия двор, но не забравяйте, че тревата всъщност е зелена там, където е поливана.

Оставете нещо добро зад себе във всяко място където сте били

Никой от нас не иска просто да се роди и да умре. Това което придава смисъл на живота ни и остава след нас са делата ни.

Бъдете умерени при форсирането на житейските обстоятелства

Тази тема е от особена важност за мен. Зная, че в тежки за нас моменти много се затрудняваме да приемем житейските обстоятелства такива каквито са. Истината е, че не сме в състояние да видим „голямата картина“ , не знаем как моментните обстоятелствата ще се променят във времето, до какво ще доведат в бъдеще, как това което в момента ни се струва добро или лошо ще смени значението си и какъв точно е смисъла на случващото се.

Не се опитвайте да контролирате другите хора

Често казваме, „ако той/тя не беше направил това, аз нямаше да се чувствам толкова зле“ или „ако той/тя постъпи по този начин, аз ще се чувствам много по-добре”. Всъщност, можем да ръководим само собствените си движения и постъпки и не сме в състояние да контролираме поведението на хората около нас (или поне, не за дълго). Ако сами не намерим формулата към личното си щастие, никой не може да ни направи щастливи.

Критикуването и злословенето на другите

Ако наблюдавате хората, ще забележите, че има такива, които непрекъснато критикуват останалите за това което са казали или направили. Тези които критикуват също допускат грешки и са несъвършени в много отношения, но като че ли се опитват да убедят сами себе си, че са нещо повече от другите. Предпочитам да помним, че всички сме несъвършени човеци и всички допускаме грешки, което означава че нямаме основание да си мислим, че сме нещо повече от другите. Критиката и злословенето сеят омраза, а ние не се нуждаем от това.