Управление на конфликти

Управление на конфликти – целта е да се подобрят крайните резултатите и постижения, както лични, така и групови, включително и ефективността на работната среда.

Трудно е конфликта да бъде избегнат напълно, както на работното място, така и в различните сфери на живота. Част от естествената човешка природа е, да не се съгласява. Всъщност премахването на конфликта изцяло, би предизвикало проблеми: няма да има разнообразие от мнения и няма да има начин да уловим и коригираме неправилни посоки на действие и развитие

Комуникационни умения

Ненужните конфликти на работното място могат да бъдат избегнати с ясна, точна писмена и устна комуникация.

Предположенията, неподплатени с комуникация за това което другите хора знаят, мислят или възнамеряват, могат да предизвикат объркване и ненужно напрежение. Много хора спорят, просто защото не могат да намерят по-ефективен начин на общуване, а искат да бъдат чути. Понякога, да бъдем просто добри слушатели е достатъчно, за да вдъхнем доверие, да успокоим напрежението и да потърсим разрешение на проблема.

Емпатия

Емпатия е влизането под кожата на другия през чувство. Способността да се види конкретна ситуация от гледната точка на някой друг, да се разберат неговите нужди, мотивация и възможни недоразумения е от решаващо значение за ефективното управление на конфликтите. Някои хора естествено са по-емпатични от други, но и това е човешко качество, което може да се развие с времето.

Емоционална интелигентност

Това е умението да разпознаваме собствените си емоции и тези на другите. Също така включва в себе си качеството да контролираме емоциите си и да ги използваме успешно и на място за постигане на целите си. Хората, които имат висока емоционална интелигентност са добри в идентифицирането и посрещането на нуждите на другите, като в същото време поемат отговорност и се грижат за собствените си такива.

Творческо подхождане при решаване на проблем

Разбирането и комуникацията са много добри умения, но не помагат много, ако нямате решение на проблема, който стои в основата на конфликта. Проблемът често се случва, защото никой не може да измисли работещо решение, така че разрешаването му зависи най-вече от гъвкавия подход при намирането на изход.